Обиколка на фабриката

Приказ на производство

Компанија-Изглед

Изглед на компанијата

Кревет за сечење 1

Кревет за сечење 1

Кревет за сечење2

Кревет за сечење 2

Ткаенина-магацин1

Магацин за ткаенини 1

Ткаенина-магацин2

Магацин за ткаенини 2

Ткаенина-магацин3

Магацин за ткаенини3

готов производ

Готов производ

Пакување

Пакување

Шиење 1

Шиење 1

Шиење2

Шиење2

Ткаење 1

Ткаење 1

Ткаење2

Ткаење2

Ткаење3

Ткаење3